Změna MAC adresy

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

MAC adresa síťové karty je unikátni identifikátor každého síťového rozhraní v systémech Linux i Windows. Existují ISP (poskytovatel připojení k internetu) kteří vrámci sítě aplikují pravidlo spojeno s MAC adresou konkrétniho zařízení. Po změně karty může být proto potřeba identifikátor změnit i u poskytovatele internetu. Konkrétní příklad - s MAC adresou je spojeno přidělení IP adresy nebo je v síti aplikovaný MAC filtering. Změnu MAC adresy na platformě Windows lze provést ve správe síťových zařízeni na záložce konfigurace síťové karty, v registrech nebo pomocí externí aplikace jakou je nástroj pro změnu MAC identifikátoru sMAC, MAC Spoofer, macshift, EtherChange nebo MAC MakeUp. Výpis všech síťových rozhraní a přirazených MAC adres lze získat ve Windows konzole pomocí příkazu getmac. Změně MAC adresy se říka MAC spoofing.

UPC Chello změna MAC adresy

Kvůli UPC si už MAC adresu na síťovce měnit nemusíte. Nově (rok 2008) stačí restartovat modem a připojení do sítě Internet vám pobeží na jiném hardware (karta, router) bez problému. MAC adresu už není potřeba klonovat nebo spoofovat!

Změna MAC Windows Vista

Pokud nelze změnit MAC adresu ve Windows Vista standardním způsobem (v konfiguračním okně síťové karty) použijte aplikaci A-Mac Address Change. Verze 5.3 a 5.4 funguje spolehlivě. Další aplikace které fungují jsou Mac Makeup, MadMACs.

Změna MAC Windows XP konfigurace síťovky

Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
V konfiguračním okně libovolné síťové karty lze změnit MAC adresu na kartě advanced, označením položky administrator address, LAA, localy administered nebo external address (pojmenování se různí dle druhu nebo výrobce síťové karty) a vložením nové hodnoty.

Změnu MAC Windows XP externí aplikace

Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
Existuje řada externí aplikací jako sMAC, MAC MakeUp pro změnu MAC adresy síťové karty. Ovládání programů je intuitivní a aplikace obvykle sama nabídne vygenerováni nové MAC adresy. Samozřejme lze použít volbu "vložit vlastní mac". Nezapomeňte změnu potvrdit. Karta je po změně automaticky restartována.

Změna MAC Windows XP v registrech

1. V menu pomocí Run spustit editor registru příkazem regedt32 (nepoužívat pro tento účel regedit). Najdi klíč

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10313}

2. Dvojklikem rozkliknout submenu. Uvidíš subklíče označené číslem 0000 nebo 0001 atd. (podle počtu karet v počítači).

3. Najdi rozhraní na kterém chceš změnit MAC adresu. Konkrétni položka v zázname je pod názvem DriverDesc

4. Edituj nebo vlož klíč NetworkAddress (typ záznamu je REG_SZ) s novou mac adresou.

5. Restartuj síťové rozhraní

(Pro obnovu výchozí MAC adresy tento klíč smaž)

Změna MAC v Mac OS X

Změna MAC Linux

V Unixových operačních systémech lze změnu MAC adresy provést příkazem

ifconfig ath0 hw ether 00:0A:30:40:50:60

nebo aplikací macchanger (příkaz pro vygenerování náhodné MAC adresy)

macchanger -r ath0

Pro trvalou změnu MAC adresy v Linux based operačních systémech stačí do /etc/interfaces vložit

hw ether 00:0A:30:40:50:60

Pro pravidelnou změnu MAC adresy (random) po každém novém startu systému Linux stačí použít zmiňovanou aplikaci macchanger a příkaz vložit třeba do /etc/rc.local (umístění souboru dle distribuce)

V operačním systému Windows se změna v konfiguraci síťové karty provede jako trvalá a až do resetu ručně vložené hodnoty bude používaná zadaná MAC adresa.

Změna MAC adresy BSD

ifconfig xl0 down
ifconfig xl0 link 01:02:03:AA:AB:AC (nová MAC adresa)
ifconfig xl0 up

Návody na připojení k WiFi síti