Wi-Fi Alliance

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání
Logo Wi-Fi Alliance
Wi-Fi Alliance Je nezisková organizace která vznikla za účelem propagace a šířením standardů 802.11 mezi prducenty WiFi hardware. Výrobce respektující standardy je aliacní certifikován. Wi-Fi Aliance výrobky v rámci standardů a Wi-Fi produktové interoperability testuje a certifikuje logem Wi-Fi Certified. Standardy jsou popsané v dalších textech v AirDump. WiKi. Základní dělení lze zhrnout zhruba takto. Standard 802.11 se delý na:
  • 802.11b - standard pro bezdrátové LAN operujíci v pásmu 2.4 GHz spektra se šířkou pásma 11 Mbps.
  • 802.11a se mírně odlišuje a je uřčen pro bezdrátové LAN zařízení operujíci v pásmu 5 GHz frekvenčního rozsahu. Maximální rychlost je 54 Mbps.
  • 802.11g - rozšířený standard pro WLAN operující na frekvenci 2.4 GHz s maximalní přenosovou rychlostí 54 Mbps.

Další skupiny pro vývoj standardů pracují na rozšíření zabezpečení (802.11i), spektru a regulaci výkonu (802.11h) nebo quality of service QoS (802.11e) atd.