VPN

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

VPN (Virtual private network) poskytuje bezpečný kanál pro komunikaci mezi uživatelem a vzdálenou sítí, obvykle nějakou firemní sítí. Za použití standardních internetových protokolů spolu se zabezpečovacím protokolem, který zajistí proces autentizace, zabraňuje VPN v tom, aby nějaký uživatel, který není oprávněn používat tuto privátní síť, mohl zachycovat nebo dekódovat příslušná data. Mnoho přístupových bodů podporuje přístup k VPN předáváním specifického VPN protokolu od uživatele na zabezpečenou síť.