Terminologie

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

A

ACK - Acknowledgement - Potvrzovací a řídíci rámec

ad-hoc - typ přímeho spojení v bezdrátové sítí (bez AP)

AES - Advanced Encryption Standard šifrovací standard

AP - Access Point, přístupový bod WLAN, potažmo router

ARP - Address Resolution Protocol

ASCII - American Standard Code for Information Interchange je specifikace kódování písma

B

BSS - Basic Service Set, základní sada služib, nebo koordinovaná skupina přístupových bodů standardu IEEE 802.11

BSSID - Basic Service Set Identifier, identifikace BSS, MAC adresa Access Pointu

C

CA - Collision Avoidance

CCA - Clear Channel Assessment, kalkulace neobsazeného kanálu v pásmu, funkce na fyzické vrstvě

CCM - mód operace pro šifrovací blok

CCMP - Counter Mode with Cipher Block, 128 bit šifrovací blok, založeno na CCM

CRC - Cyclic Redundancy Code, kontrolní součet, typ funkce pro detekci chyb

CSMA - Carrier Sense with Multiple Access, protokol pracujíci s pravděpodobností, ověření nepřítomnosti dalšího provozu před vysíláním na sdíleném fyzickém médiu

CTS - Clear To Send, kontrolní rámce, povolení vysílat

CVS - Concurrent Version System, správa verze programů v open-source systému vývoje aplikací

D

DES - Data Encryption Standard, FIPS šifrovací metoda

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamické pčidělování IP adresy v počítačové síti

DoS - Denial of Service, odmítnutí služby, starší typ útoku zahlcením

DS - Distribution System, distribuční systém WLAN

DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, rozpřestrené spektrum s přímou sekvenci vysílání, modulace

E

EAP - Extensible Authentication Protocol, protokol pro autentifikace

EAPOL - Extensible Authentication Protocol over LAN, autentifikačný protokol

ESS - Extended Service Set, rozšířená sada služeb, skupina BSS která působí na LLC podvrstvě jako jednotka BSS

ESSID - obdoba SSID

ETSI - European Telecommunications Standards Institute, Evropský institut pro standardizaci telekomunikačních služeb

F

FCS - Frame Check Sequence, výpočet sekvence, kontrolní rámec

FMS - Fluhrer-Mantin-Shamir, první útok na WEP. FMS jsou inciály autorů

FPGA - Field-programmable gate array, polovodičové rozhraní s možností programování

G

GTK - Group Transient Key, skupinový klíč

H

HMAC - Hash Message Authentication Code, autentifikace hashem

I

IBSS - Independent BSS, ad-hoc síť

ICMP - Internet Control Message Protocol, řídící protokol

ICV - Integrity Check Value, kontrolní součet WEP šifrování

IDS - Intrusion Detection System, detekce průniku

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, institut elektroniků a inženírů

IP - Internet Protocol, internetový protokol v LAN a WAN sítích

IV - Initialization Vector, inicializačný vektor, časť klíče pro PRNG

K

KSA - Key Scheduling Algorithm, algoritmus v RC4

L

LAN - Local Area Network, lokální počítačová síť

LEAP - Lightweight EAP, primitivní EAP, implementace Cisco

LLC - Logical Link Control, řízení logické linky, podvrstva linkové vrstvy (modelu OSI)

M

MAC - Medium Access Control, řízení přístupu k médiu, podvrstva linkové vrstvy (mdel OSI)

MAN - Metropolitan Area Network, plošná počítačová síť

MIC - Message Integrity Code, kód integrity v IEEE 802.11 (MAC)

MTU - Maximum Transmission Unit, limit pro odeslání rámce nebo jednotky

N

NAV - Network Allocation Vector, vektor pro časovou alokaci zařízení v síti

NDIS - Network Driver Interface Specification, Windows specifikace ovládačů síťových karet

O

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex, specifikace vyzařování

OS - Operating System, Windows nebo Linux based operační systém

OSI - Open Systems Interconnection, referenční model PC sítě o 7 vrstvách

P

PAP - Password Authentication Protocol, autentifikační protokol

pcap - packet capture, datový formát pro uložení paketů, postaveno na knihovně libpcap

PCI - Peripheral Component Interconnect, rozhraní pro připojení externích zařízení k počítači

PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association, rozhraní a specifikace pro připojení externích zařízení k přenosnému počítači

PKI - Public Key Infrastructure, infraštruktúra verejných kľúčov

PLME - Physical Layer Management Entity, správa fyzické vrstvy

PMK - Pairwise Master Key, hlavní klíč pro párování

PN - Packet Number, jediněčné číslo paketu

PoC - proof-of-concept, písemnost pro podložení teorie

PN - Packet Number, číslo paketu, v rámci jedného sedenia sa nesmie opakovať

PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol, tunelovací protokol

PRGA - Pseudo-Random Generation Algorithm, algoritmus pro pseudonáhodní posloupnost

PRNG - Pseudo-Random Number Generator, generátor pseudonáhodných čísel

PSK - Pre-Shared Key, sdílený klíč (WPA)

PTR - Pairwise Transient Key, dočasný klíč

R

RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service, autentifikační metoda založena na principu klient server

RFMON - Radio Frequency Monitor, speciální mód pro raw monitoring wifi sítě

RSN - Robust Security Network, robusní zabezpečení sítě (IEEE 802.11i)

RSNA - Robust Security Network Association, asociace

RTS - Request To Send, požadavek na odeslání, zároveň kontrolní rámce

Rx - Receive, příjem dat

S

SHA - Secure Hash Algorithm, bezpečný hashovací algoritmus

SNAP - Sub-Network Access Protocol, protokol, využívaný na LLC (druhe vrstvě)

SSID - Service Set Identifier, identifikace sady služeb, "název" Access Pointu

STA - Station, bod, rádio ve WLAN

T

TCP - Transmission Control Protocol, řízení vysílání, TCP/IP nejpoužívanější internetový protokol

TK - Temporal Key, dočasný klíč

TKIP - Temporary Key Integrity Protocol, implementace zabezpečení založena na dočasném klíči a výměně šifrovacích klíčů pro WPA

TSC - TKIP Sequence Counter, počet sekvencí v TKIP

- Telekomunikační úřad (není Český Telecom)

Tx - Transmit, vysílat, odesílat data

U

UDP - User Datagram Protokol, řídici protokol

USB - Universal Serial Bus, rozhraní pro připojení externích zařízení k počítači

V

VPN - Virtual Private Network, virtuální privátní síť

VPU - Vector Processing Unit, procesní jednotka

W

WEP - Wireless Equivalent Privacy, první šifrovací protokol IEEE 802.11

WIDS - Wireless Intrusion Detection System, systém pro detekci průniků do WLAN

Wi-Fi - slovní hříčka odvozena od Hi-Fi, Wireless Fidelity, aliance

WLAN - Wireless Local Area Network, lokální bezdrátová síť

WPA - Wi-Fi Protected Access, IEEE 802.11, nahrazuje WEP

WPS - Wi-Fi Protected Setup, zabezpečená konfigurace, používá Linksys

X

XOR - exclusive OR