Počítačová síť

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Počítačová síť je komplexní označení pro technické zařízení, které slouží výměně informací. Zařízením se v tomto případě rozumí osobní počítač, server, PDA, laptop, fileserver, mailserver atd. Souhrnně se jedná o sprostředkovaní a sdílení informace, komunikaci nebo výměnu dat, mezi uživately počítačové sítě. Celý provoz síťové komunikace definují standardy, pravdila a normy.

Počátek sítí se datuje do druhe poloviny 20 století. První experimenty se odehrávaly pouze v laboratořích a sloužily výhradně k vojenským účelům. Uvolnění technologie pro civilní použití, globalizace, protokol TCP/IP, vznik nových síťových technologii - to vše umožnilo vznik globální sítě Internet.

Síťová architektura

Termín pro označení struktury řízení komunikace v datových systémech, rozděleného na vrstvy. Uspořádaní vrstev reflektuje logickou posloupnost implementací. Vrstvu definuje účel a služba, kterou poskytuje vrstvě nad sebou (odtuď termín vyšší vrstva a protokol). Protokoly jsou definované pravdilá a podílejí se na výměně informací nebo aplikaci pravidel. Realizace vrstvové síťové architektury je možná díky sadě protokolů TCP/IP a Architektuře otevřených systémů OSA (Open Systems Architecture). Pro další informace se podívej na ISO a vznik referenčního modelu OSI.

Články kategorie sítě