Paket

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Pakety (datagram) jsou informace přenášené počítačovou síti nad vrstvou 2 (MAC vrstva; medium access control - řízení přístupu k médiu) organizováné do paketů. Uvnitř vrstev 1 a 2 jsou dané jednotky známe jako rámce (frames). Některé pakety obsahují data přenášená mezi zařízeními, zatímco jiné pakety obsahují informace potřebné pro kontrolu a management transakce.

Reference