Monitor mode

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Monitor mode, nebo taky RFMON umožňuje počítači s WiFi kartou monitorovat éter (síťový provoz) v dosahu antény bezdrátove karty. Monitorovací mód je podobný režimu, který je označován jako promiskuita. S tím rozdílem, že promiskuitní kartu lze použít pouze pro sniffingu paketů "uvnitř" sítě. Monitorovací mód funguje výhradně u bezdrátových karet, a WiFi adaptér pro úspěšné odchycení trafiku nepotřebuje platnou IP adresu, ani připojení na Access Point. Aplikace Kismet v kombinaci s analyzérem IP protokolu Wireshark nebo tcpdump poskytuje uživatelské rozhraní pro monitorováni, průzkum nebo komplexní analýzu bezdrátových sítí. Monitor mode je pasivní skenovací technika. V aplikaci Kismet ji lze využít pro detekci skrytých vysílačů v aplikaci airodump-ng a aireplay-ng k injekci paketů.

Další podrobnosti naleznete v článku Co umí vaše WiFi karta a raw socket.