Media Access Control

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání
Model OSI
7 Aplikační vrstva
6 Prezenční vrstva
5 Relační vrstva
4 Transportní vrstva
3 Síťová vrstva
2 Linková vrstva
1 Fyzická vrstva

Kontrola přístupu k médiu (Media Access Control, MAC - neplést s MAC adresou) je podvrstva (sub-layer) druhé datové vrstvy (data link layer), specifikované v sedmivrstvém OSI modelu. Umožňuje adresování a kontrolní mechanismus který je zapotřebý pro přístup ke kanálům. Díky němu je možné ve většině terminálu nebo síťových nodů komunikovat v multipoint sítích, typicky local area network (LAN) nebo metropolitan area network (MAN). MAC protokol není ve full-duplex point-to-point komunikaci potřebný. V single kanálu point-to-point komunikaci full-duplex u jej lze i emulovat. Tuto emulaci lze považovat přímo za MAC vrstvu (layer).

MAC podvrstva je rozhraní (interface) mezi Logical Link Control podvrstvou a fyzickou vrstvou sítě. MAC vrstva poskytuje adresovací mechanismus nazvaný fyzická adresa nebo MAC adresa. To jest jediněční sériové číslo přirazené každému síťovému adaptéru které umožňuje doručovat datové pakety do destinací v subnetech (podsítích). Jako příklad lze uvést fyzickou síť bez routeru (Ethernetová síť).

Příklady packet mode multiple access protokolů pro wired multi-drop sítě:

Příklad multiple access protolů které lze použít v packet radio wireless sítích:

Viz také