MAC adresa

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

MAC adresa (Media Access Control adresa) je unikátni identifikátor každého síťového prvku unifikován a používan globálně. Je přiřazována při výrobním procesu, je ale možné jej pomocí software nebo flashnutím nového firmware nebo editaci stávajícího změnit. Délka MAC adresy je pevně dána a její hodnota je 48 bitová. Je přiřazována síťovému zařízení bezprostředně při jeho výrobě, hodnotu lze ale softvérově navenek změnit. Adresa se skládá ze 48 bitů (= 6 bajtů). První tři bajty udávají výrobce karty. Zápis MAC adresy je na každé platfomě jiný (Unix/Linux a Windows formát).

Speciální adresy

  • Všesměrová (broadcast) je adresa označující všechna připojená zařízení. Jí adresovaný paket bude přijat všemi zařízeními v dané lokální síti. Všesměrová adresa obsahuje samé jedničky (ff:ff:ff:ff:ff:ff).
  • Skupinová (multicast) adresa označuje skupinu připojených zařízení. Přijmou ji všechna zařízení v lokální síti, která byla nakonfigurována za členy skupiny (typicky některá aplikace požádá o vstup do skupiny a karta následně začne přijímat pakety s danou skupinovou adresou). Skupinové adresy mají v nejméně významném bitu prvního bajtu jedničku (01 při zápisu adresy).
  • Lokálně spravovaná adresa je přidělována správcem sítě, nikoli výrobcem. Lokálně spravované adresy mají nastaven druhý nejméně významný bit prvního bajtu (02 v zápisu adresy), používají se však jen výjimečně.

Jak zjistit MAC adresu

Windows příkaz pro konzoly je ipconfig /all. MAC adresa je označována i jako Fyzická adresa. Unix příkaz pro shell je ifconfig | grep hwaddr. MAC adresu lze zjistit i vyhledáním štítku na síťové kartě. Každa síťovka by mala být, pro snažší identifikaci, na viditelně označena vlastní továrně přirazenou adresou. MAC adresa není výrobní ani seriálové číslo.

Možnosti zápisu

  • 01-23-45-67-89-ab
  • 01:23:45:67:89:ab
  • 0123.4567.89ab

Reference