Kali Linux Dokumentace

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Úvod do Kali Linux

Co je Kali Linux?
Mám používat Kali Linux?
Výchozí heslo Kali Linux distribuce

Stažení Kali Linux

Download oficálního Kali obrazu
Generovat aktualizaci Kali ISO

Úprava Kali ISO obrazu

  Live Build a Custom Kali ISO
  Customize the Kali Desktop

Installing Kali Linux

  Kali Linux Hard Disk Install
  Dual Boot Kali with Windows
  Kali Linux Live USB Install
  Kali Linux Encrypted Disk Install

Kali Linux Network Installs

  Kali Linux Network Mini ISO Install
  Kali Linux Network PXE Install

Kali Linux General Use

  Starting Metasploit Framework
  Kali Linux Forensics Mode
  VMware Tools in a Kali Guest

Kali Linux ARM Architecture

  Install Kali Samsung Chromebook
  Install Kali ARM on MK/SS808
  Install Kali ARM on ODROID U2
  Install Kali ARM on a Raspberry Pi
  Preparing a Kali Linux ARM chroot

Kali Linux Development

  Custom Raspberry Pi Image
  Custom Chromebook Image
  Custom MK/SS808 Image
  Custom ODROID X2 U2 Image
  ARM Cross-Compilation
  Rebuilding a Package from Source
  Recompiling the Kali Linux Kernel

Troubleshooting Kali Linux

  Troubleshooting Wireless Drivers

Kali Community Support

  Kali Linux IRC Channel
  Official Kali Linux Mirrors
  Official Kali Linux Sites
  Kali Linux Bug Tracker
  Kali Linux Community Forums

Kali Linux Policies

  Kali’s Relationship With Debian
  Kali Linux Open Source Policy
  Kali Linux Trademark Policy
  Kali Linux Root User Policy
  Penetration Testing Tools Policy
  Kali Linux Network Service Policies
  Kali Linux Security Update Policies