IP adresa

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

IP adresa je jednoznačným identifikátorem zařízení (síťová kopírka, osobní počítač, router) v počítačové síti (LAN, WAN, Internet). Všechna data, která jsou transportována počítačovou síť obsahují v hlavičce paketu MAC adresu, zdrojovou a cílovou IP adresu která je zpracována směrovačm. Název IP je zkratkou pro Internet Protocol, portokol v počítačových sítích pomocí kterého vzájemně komunikují včechna zařízení LAN, WLAN nebo WAN síti. Pro lepší pamatovatelnost jsou číselné hodnoty IP adres převáděný na tkz. doménová jména pomocí protokolu DNS.

IPv4

V IPv4 je prtokol, specifikace a implemnetace pro 32 bit IP adresování. Zápis se provádí po bajtech (tzv. oktetech), oddělených tečkami. Hodnoty jednotlivých bajtů se zapisují v decimální soustavě a nabývají hodnot 0 - 255.

10.250.31.55

Speciální adresy

Adresy 127.x.x.x (tzv. localhost, nejčastější 127.0.0.1) jsou rezervovány pro loopback tzv. smyčku umožňující posílat pakety sám sobě. Dále existují rozsahy neveřejných IP adres (používaných výhradně v lokaálních LAN sítích), které se užívají pouze pro adresování v domácích nebo podnikových sítích. Tyto adresy se v síti Internet nedají použít. Rozsahy IP adres pro použití v lokálích uzlech jsou:

Class A: 10.0.0.0 až 10.255.255.255 (celkem 16 777 216 adres)
Class B: 172.16.0.0 až 172.31.255.255 (celkem 1 048 576 adres)
Class C: 192.168.0.0 až 192.168.255.255 (celkem 65 536 adres)