IEEE 802.11h

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Pracovní skupina H institutu IEEE se věnuje práci na doplňku normy 802.11a. Bude-li norma pro 5 GHz vykazovat nižší šum, získá přístup do zemí Evropské unie, kde má v současné době zvýhodněné postavení na trhu norma HiperLAN/2 (rovněž pracující v pásmu 5 GHz).

Připravovaný doplněk IEEE 802.11h vylepšuje řízení využití kmitočtového spektra (výběr kanálu a řízení vysílacího výkonu) a doplňuje 802.11a. Evropští regulátoři požadují pro schválení produktů 802.11a použití dynamického výběru kanálu (Dynamic Channel Selection pro venkovní i vnitřní komunikaci) a řízení vysílacího výkonu (Transmit Power Control) u zařízení pracujících na kmitočtu 5 GHz. IEEE 802.11h má právě tyto možnosti doplnit do normy 802.11a. Tyto doplňky se budou tedy týkat pouze pásma 5 GHz, nikoli 2,4 GHz.