IEEE 802.11g

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

IEEE 802.1g je nejmladší z IEEE 802.11 norem. Pracuje ve stejném pásmu 2,4 GHz jako norma IEEE 802.11b. Obdobně jako norma IEEE 802.11a, i norma 802.11g poskytuje vyšší rychlosti přenosu dat (až do 54 Mbit/s) než 802.11b a používá OFDM technologii rozprostřeného spektra. Vzhledem k tomu, že používá spektrum 2,4 GHz, jsou sítě na bázi 802.11g zpětně kompatibilní s 802.11b.

Připravovaná norma IEEE 802.11g rozšiřuje 802.11b na 54 Mb/s. Systémy podle ní mají být slučitelné s 11 Mb/s WLAN, včetně všech připravovaných doplňků: 802.11d - internacionalizace, 802.11e - kvalita služeb a 802.11i - bezpečnost. 802.11g bude znamenat vlastně další alternativu k 802.11a a 802.11b.

Řešení fyzické vrstvy je zde založeno na OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), podobně jako 802.11a. Pro zpětnou slučitelnost s 802.11b podporuje také CCK (Complementary Code Keying); volitelně rovněž modulaci PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) jako ústupek vůči Texas Instruments (nepřináší nic nového).

Tři modulační mechanizmy budou moci pracovat simultánně, takže přístupové body podle 802.11g budou schopny podporovat jak stávající uživatele, tak nové klienty s vyššími rychlostmi. Práce 802.11b CCK, 802.11b PBCC a 802.11g OFDM vedle sebe, na stejném kmitočtu a v totožném místě ale může vést ke vzájemnému rušení.