IEEE 802.11a

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o vysokorychlostní rádiovou normu pracující ve frekvenčním pásmu 5GHz. IEEE 802.11a používá ortogonální frekvenční multiplex (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) jako frekvenční modulaci a dosahuje nejvyšší rychlosti 54 Mbit/s.

Práce na WLAN IEEE 802.11a byla zahájena dříve (1999) než na 802.11b, ale vyžádala si delší čas vzhledem ke složitějšímu způsobu přenosu na fyzické vrstvě) na rozdíl od 802.11b pracuje již v licenčním pásmu 5 GHz a s výrazně vyšší teoretickou rychlostí 54 Mb/s (skutečná přenosová rychlost se pohybuje do 30-36 Mb/s, v tzv. turbo režimu).

Pro její dosažení se poprvé v paketových komunikacích používá ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, OFDM), který se dosud uplatňoval pouze ve systémech jako DAB (Digital Audio Broadcasting) nebo DVB (Digital Video Broadcasting).

Výhoda 802.11a oproti IEEE 802.11b není ale jen ve vyšších rychlostech, ale také v použitém kmitočtu. Pásmo 5 GHz je méně vytíženo a dovoluje využití více kanálů bez vzájemného rušení. Rozdílně využívané kmitočty u obou typů WLAN znemožňují jejich vzájemnou spolupráci. 802.11a nabízí až osm nezávislých, nepřekrývajících se kanálů. Kmitočet 5 GHz nutný pro IEEE 802.11a je ale v Evropě věnován konkurenční WLAN, HIPERLAN/2 a proto na něj můžeme zapomenout.

Samozřejmě v Evropě se mnohde s 802.11a lze setkat, dílčí povolení existují a všichni usilují o možnost uvolnění rezervovaného spektra pro HiperLAN i pro další rádiové LAN.

Zatímco produkty pro 802.11b jsou již ve velkém výběru značek k dispozici a otestovány WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) na vzájemnou spolupráci, o prvcích pro 802.11a se totéž říci nedá. Testy se zatím připravují pod označením Wi-Fi 5. Proto stávající sítě 802.11b zřejmě nebudou v rámci modernizace přecházet na 802.11a, ale budou čekat na specifikaci a produkty 802.11b vylepšené podle 802.11g.