IEEE 802.11

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání
Pětivrstvý model TCP/IP
5. Aplikační vrstva

DHCP · DNS · FTP · Gopher · HTTP · IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP · POP3 · SIP · SMTP · SNMP · SSH · TELNET · RPC · RTCP · RTSP · TLS · SDP · SOAP · GTP · STUN · NTP · (více)

4. Transportní vrstva
TCP · UDP · DCCP · SCTP · RTP · RSVP · IGMP · (více)
3. Síťová vrstva
IP (IPv4 · IPv6) · OSPF · IS-IS · BGP · IPsec · ARP · RARP · RIP · ICMP · ICMPv6 · (více)
2. Linková vrstva
802.11 (WLAN) · 802.16 · Wi-Fi · WiMAX · ATM · DTM · Token ring · Ethernet · FDDI · Frame Relay · GPRS · EVDO · HSPA · HDLC · PPP · PPTP · L2TP · ISDN · ARCnet · (více)
1. Fyzická vrstva
Ethernetová fyzická vrstva · Modem · PLC · SONET/SDH · G.709 · Optický fiber · Koaxiální kabel · Twisted pair · (další)

IEEE 802.11 je sada standardů aplikovaných v lokálních bezdrátových (WiFI) sítích (WLAN) a v dodatcích definovaných doplňků. Vyvíji je tzv. jedenácta pracovní skupina IEEE LAN/MAN spadajíci pod standardizační komisy (IEEE 802). Pásmo pro provoz lokálních bezdrátových sítí je bezlicenční a pracovní frekvence je 2.4 GHz a 5 GHz. Pásmu se říka veřejné bezlicenční pásmo. Množinu doplňků k standardu definuje 802.11x. Zkratka standardu IEEE 802.11 je omylem spojována se starším standardem 802.11, ten byl ale bez doplňků. Vysílání signálu je procesováno pomocí tzv. modulací. 802.11 popisuje šest modulací pro šíření rádiového signálu v bezlicenčním pásmu. Specifikace v doplňkových dokumentech rozlišujeme písmeny malé abecedy: a, b, g. Další (t.č poslední) modulace je definována v dokumentem (standardem) 802.11n. Původně nasazené zabezpečení vylepšuje dodatkem s označením i. Dodatek (c, d, e, f, h, j) opravují a rozšiřují starší specifikace. Standard 802.11b a 802.11g používa pásmo 2.4 GHz. Standard 802.11a používá 5 GHz pásmo.

Standardy IEEE 802.11
Protokol Datum vydáni Frekvence Kapacita Třída Modulace Dosah Int. Dosah Ext
Původně 1997 2.4 GHz 0.9 Mbit/s 2 Mbit/s 20 m 100 m
802.11a 1999 5 GHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM 35 m 120 m
802.11b 1999 2.4 GHz 4.3 Mbit/s 11 Mbit/s DSSS 38 m 140 m
802.11g 2003 2.4 GHz 19 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM 38 m 140 m
802.11n 2008 2.4 GHz
5 GHz
74 Mbit/s 248 Mbit/s 70 m 250 m
802.11y Červen 2008 3.7 GHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s 50 m 5 km

Kompletní přehled standardů IEEE 802.11

 • IEEE 802.11 - Původní standard pro 1 a 2 Mbit/s rychlost s frekvencí 2.4 GHz (1999)
 • IEEE 802.11a - 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, produkty od 2001)
 • IEEE 802.11b - Vylepšení 802.11 s podporou 5.5 a 11 Mbit/s (1999)
 • IEEE 802.11c - Bezdrátové přemostění (bridge); obsaženo v IEEE 802.1D standardu (2001)
 • IEEE 802.11d - Mezinárodní roamingový dodatek (2001)
 • IEEE 802.11e - Vylepšení QoS, včetně dlouhých (burst) paketů (2005)
 • IEEE 802.11F - Komunikace mezi bezdrátovými přístupovými body (2003) Stažen v březnu 2006.
 • IEEE 802.11g - 54 Mbit/s, 2.4 GHz standard (zpětně kompatibilní s 802.11b) (2003)
 • IEEE 802.11h - Správa spektra 802.11a (5 GHz) pro Evropu (2004)
 • IEEE 802.11i - Vylepšený autentifikační a šifrovací algoritmus (WPA2) (2004)
 • IEEE 802.11j - Dodatek pro Japonsko; nová frekvenční pásma pro multimedia (2004)
 • IEEE 802.11k - Vylepšení správy rádio zdrojů pro vysoké frekvence. (Navazuje na IEEE 802.11j)
 • IEEE 802.11l - (rezervováno a nebude použito)
 • IEEE 802.11m - Správa standardu: přenosové metody a drobné úpravy.
 • IEEE 802.11n - Vylepšení pro vyšší datovou propustnost
 • IEEE 802.11o - (rezervováno a nebude použito)
 • IEEE 802.11p - Bezdrátový přístup pro pohyblivé prostředí (auta, vlaky, sanitky)
 • IEEE 802.11q - (rezervováno a nebude použito, aby se nepletlo s 802.1Q)
 • IEEE 802.11r - Rychlé přesuny mezi přístupovými body (roaming)
 • IEEE 802.11s - Samoorganizující se bezdrátové sítě. (ESS Mesh Networking)
 • IEEE 802.11T - Předpověď bezdrátového výkonu - testovací metody
 • IEEE 802.11u - Spolupráce se sítěmi mimo 802 standardy (například s mobilními sítěmi)
 • IEEE 802.11v - Správa bezdátových sítí (konfigurace klientských zařízení během připojení)
 • IEEE 802.11w - Chráněné servisní rámce
 • IEEE 802.11x - (rezervováno a nebude použito)
 • IEEE 802.11y - Pro běh ve frekvenčním pásmu 3650 - 3700 MHz (veřejné pásmo v USA)

Pojem 802.11x je neformálně používán k oznaření libovolného 802.11 standardu. (Standard IEEE 802.1X pro řízení přístupu k síti založený na autentikaci a filtrování portů, je běžně nesprávně označován jako 802.11x.)

802.11F a 802.11T jsou samostatné dokumenty, a nejsou to tedy dodatky k IEEE 802.11 standardu. Proto obsahují velké písmeno.

Specifikace standardů

IEEE 802.11a

Standard pro pásmo 5Ghz s modulací OFDM. V porovnáni se standardem IEEE 802.11b/IEEE 802.11g je stabilnější. Zařízení v tomto pásmu lze provozovat s vyšším výstupním výkonem než 802.11b/g potažmo na větší vzdálenost.

IEEE 802.11b

Tento standard je jedním z doplňků norem IEEE 802.11 zabývajících se definicí bezdrátového komunikačního standardu známým pod komerčním názvem Wi-Fi. Byl schválen v roce 1999 a oproti původnímu standardu navyšuje přenosovou rychlost na 11 Mbit/s v přenosovém pásmu 2,4 GHz.

IEEE 802.11c

IEEE 802.11c je Wi-Fi standard věnující se přemosťování v bezdrátových zařízeních. Jde o hotový standard doplňující standard IEEE 802.1D, který přidává požadavky na přemosťování Media Access Control (MAC), což je podvrstva linkové vrstvy. Standard IEEE 802.1D upravuje základní LAN standard pro 802.11 rámce. Zejména dodává do klauzule 2.5 Support of the Internal Sublayer Service podklauzuli, která pokrývá přemosťovací operace v rámci 802.11 MAC podvrstvy.

IEEE 802.11d

IEEE 802.11d je Wi-Fi standard často nazývaný také jako globální harmonizační standard. Je používaný v zemích, kde nejsou povoleny systémy používající jiné dodatky k IEEE 802.11 standardu.

Definuje požadavky na fyzickou vrstvu k uspokojení regulačních domén nepokrytých existujícími standardy. Liší se v povolených frekvencích, vyzařovacích výkonech a propustnosti signálu. Specifikace eliminuje nutnost vývoje a výroby specifických produktů pro různé země.

Chování protokolu

Zapnutím podpory pro IEEE 802.11d v přístupovém bodě způsobí, že zařízení začně vysílat do celé sítě (broadcastovat) ISO kód země ve které se nachází jako součást svých beacon paketů a požadavků na odpověď. Pokud je zapnut, klient přispůsobí své frekvence, vyzařovací výkon a propustnost. Standard je tak vhodný pro systémy, které chtějí poskytovat globální roaming.

IEEE 802.11e

IEEE 802.11e je Wi-Fi doplněk standardu IEEE 802.11 vylepšující takzvanou Media Access Control (MAC) podvrstvu linkové vrstvy rozšířením podpory kvalitu služeb (Quality of Service, QoS). Standard je důležitý pro aplikace citlivé na zpoždění jako jsou Voice over Wireless IP a proudové multimédia.

IEEE 802.11g

Je Wi-Fi standard rozšiřující IEEE 802.11b. Je zpětně kompatibilní, vysílá ve stejném frekvenčním pásmu 2400 - 2485 MHz, ale maximální nominální rychlost je 54 Mbit/s, což odpovídá přenosům přibližně o rychlosti 25 Mbit/s.

Použité modulační schéma je OFDM pro rychlosti 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mbit/s, přičemž pro rychlosti 1, 2, 5.5 a 11 Mbit/s je použito stejné schéma jako ve standardu IEEE 802.11b. Vysílací výkon je snížen oproti IEEE 802.11b z 200 mW na 65 mW.

IEEE 802.11h

IEEE 802.11h je Wi-Fi standard doplňující IEEE 802.11a, který je navržen s ohledem na evropské podmínky, aby bylo možné sítě využívat mimo budovy. Řeší například problémy s rušením od ostatních zařízeních pracujících na 5 GHz frekvenci. Na tomto pásmu pracují například radary nebo některé satelitní systémy. V podstatě mají bezdrátová zařízení v případě, že detekovaly rušení omezit vysílací výkon nebo uvolnit kanál, na kterém toto rušení rozpoznaly.

Tento standard upravuje fyzickou vrstvu a podčást linkové vrstvy, takzvanou Media Access Control (MAC) podvrstvu. Dynamickým výběrem kanálu přináši také lepší pokrytí jednotlivých kanálů.

IEEE 802.11n

IEEE 802.11n je Wi-Fi standard, který si klade za cíl upravit fyzickou vrstvu a podčást linkové vrstvy, takzvanou Media Access Control (MAC) podvrstvu tak, aby se docílilo reálných rychlostí přes 100 Mbit/s. Nicméně maximální rychlost může být až 540 Mbit/s. Měl by se také zvýšit dosah.

Zvýšení rychlosti se dosahuje použitím MIMO (multiple input multiple output) technologie, která využívá vícero vysílacích a přijímacích antén.

Články kategorie Wi-Fi

Externí odkazy