Dynamic Host Configuration Protocol

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání
Pětivrstvý model TCP/IP
5. Aplikační vrstva

DHCP · DNS · FTP · Gopher · HTTP · IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP · POP3 · SIP · SMTP · SNMP · SSH · TELNET · RPC · RTCP · RTSP · TLS · SDP · SOAP · GTP · STUN · NTP · (více)

4. Transportní vrstva
TCP · UDP · DCCP · SCTP · RTP · RSVP · IGMP · (více)
3. Síťová vrstva
IP (IPv4 · IPv6) · OSPF · IS-IS · BGP · IPsec · ARP · RARP · RIP · ICMP · ICMPv6 · (více)
2. Linková vrstva
802.11 (WLAN) · 802.16 · Wi-Fi · WiMAX · ATM · DTM · Token ring · Ethernet · FDDI · Frame Relay · GPRS · EVDO · HSPA · HDLC · PPP · PPTP · L2TP · ISDN · ARCnet · (více)
1. Fyzická vrstva
Ethernetová fyzická vrstva · Modem · PLC · SONET/SDH · G.709 · Optický fiber · Koaxiální kabel · Twisted pair · (další)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol ze sedmé aplikační vrstvy ISO/OSI. Používá se pro automatizované přidělování IP adres stanicím v počítačových síti. Údaje jsou přidělovány na určitou dobu, tzv. Lease time. Pokud uplyne 1/2 Lease time, klient si zažádá o obnovení, potvrzení přidělených údajů. Pokud DHCP server neodpoví, vyčkává na další kontakt, který se uskuteční v 75% lease time. Pokud ani do této doby DHCP server neodpoví, klient "obdrží" automatickou privátní adresu tzv. APIPA (Automatic Private IP Address). Tato možnost je aplikována v OS Windows.

Přidělované údaje

  • IP adresa
  • Maska sítě
  • Nejbližší Brána , směrovač, default gateway
  • Adresy DNS serverů

Dále je možné posílat uživatelsky zvolené parametry, jakými jsou SMTP, NTP aj. servery. Pokud DHCP klient parametrl nerozumí, ignoruje je.


Komunikace DHCP server >> klient

  • DHCPklient vysílá požadavek na broadcast // DHCP Discovery
  • DHCPserver odpovídá , již unicast // DHCP Offer
  • DHCPklient vyžaduje od DHCPserveru údaje, broadcast // DHCP Request
  • DHCPserver přiděluje DHCPklientovi vyžádané údaje, unicast // DHCP ACK
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor

Výhody

Nemusíte obíhat všechny stroje a ručne psát IP adresy, masky, DNSka

Externí odkazy

  • Pcap soubor se zachycenou komunikaci DHCP klienta a DHCP serveru