Aplikační vrstva

Z AMP Sec
Přejít na: navigace, hledání

Aplikační vrstva je 7. vrstva modelu vrstvové síťové architektury (OSI). V originále se nazývá application layer. Ze své podstaty v rámci udlosti zasahuje do prezenční vrstvy. Účelem této vrstvy je poskytování servisu. Podstatná část aplikací která využívá služeb aplikační vsrtvy to dělá vrámci sémantické konverze mezi asociovanými aplikačnímy procesy. Pro ilustraci se může jednat o virtuální soubory, virtuálni terminál, batch processing a sním spojený přenos dat a manipulace protokolů. Umožňuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému a umožnit tak jejich spolupráci. Aplikační vrstva čtvrté a páté vrstvy TCP/IP modelu koresponduje s aplikační vrstvou, prezenční vrstva a relační vrstva v sedmivrtvém OSI modelu.

Příklady