DSSS

Z ICT security wiki | airdump.cz
Přejít na: navigace, hledání

DSSS (Direct-sequence spread spectrum) je technika modulace, přímo rozprostřeného spektra. a metoda pro šíření spektra (bezdrátový přenos dat) médiem (vzduchem).

Zpracování

  • Každý bit pro přenos je nahrazen početnější sekvencí bitů.

Příbuzné téma

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Portál AMP
WiKi Navigace
Nástroje