CAPTCHA

Z ICT security wiki | airdump.cz
Přejít na: navigace, hledání
Další možnost jak vytvořit segmentační obtížnost. Deformované symboly jsou pro člověka čitelné ale bot je nezpracuje
CAPTCHA (kæptʃə) je typ autentifikačního testu použitého v computingu pro zjištění toho zda-li je uživatelem služby člověk. Proces zahrňuje jednoduchý test kdy počítač generuje a kontroluje otázku nebo obrázek. Protože další počítačnení schopen vyřešit CAPTCHA, každý uživatel který zadá správanou odpověď je považován (prezumopce) za človeka. Podstatná část CAPTCHA zahrňuje test založen na opsání písmen nebo čísel ze záměrně deformovaného obrázku, občas se zajímavou sekvencí která je stěží čiteln i pro člověka (je využívána podobnost čísel a písmen jedna a malé písmeno l, změnena jejich velikost atd.)

Výraz "CAPTCHA" vznikl na Carnegie Mellon University v roce 2000 (Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper) za podpory počítačových vědců John Langford (IBM). Termín je zkratkou (contrived acronym) pro "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart". CAPTCHA je značkou a náleží universitě Carnegie Mellon.

CAPTCHA je považována (definována) za reversní Turingův test, protože je spravována strojem ale uřčena pro člověka, v kontrastu se standardním testem Turinga kde je správcem lidský faktor směrem ke stroji.

Články v kategorii Security

Hacking CAPTCHA

Externí odkazy

Web projektu CAPTCHA

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Portál AMP
WiKi Navigace
Nástroje